ยินดีต้อนรับสู่

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) “GC” เป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติกและปิโตรเคมี รวมถึงสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก และปิโตร เคมีอื่นๆ อ่านต่อ…

ข่าวสารผู้ผลิต

พันธมิตรของเรา

ตัวแทนจำหน่ายที่ตอบโจทย์ดีที่สุด ต่อความต้องการวัตถุดิบอุตสาหกรรม