Product-baner
INVESTOR RELATIONS
นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

หมายเหตุ : ราคาปิด เป็นราคาที่ adjusted แล้วหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

SETTRADE

ราคาหลักทรัพย์

SET INDEX