แบบขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล    5000
    ( รองรับประเภทไฟล์ pdf,jpg,png ขนาดไม่เกิน 5MB )