ชีวิตการทำงานกับ GC

ผมทำงานที่ GC เป็นที่แรก ตั้งแต่ปี 2553 เวลาอยู่ที่ทำงานผมมีความรู้สึกเหมือนกับเวลาที่อยู่บ้าน ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ เพราะว่าที่นี่ให้ความอบอุ่นเหมือนเราทำงานด้วยความเป็นพี่เป็นน้อง รวมถึงผู้บริหารก็เหมือนญาติผู้ใหญ่ มีคำปรึกษาดีๆ ให้เสมอ พูดคุยกันเหมือนพี่น้องและคุยกันได้ทุกๆ เรื่อง เวลามีปัญหาเกิดขึ้น ทุกคนพร้อมที่จะช่วยกันหาทางออก เพราะเหตุนี้ผมคิดว่า GC มีศักยภาพที่โตขึ้นไปเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี ผมเชื่อมั่นอย่างนั้น

Member Happiness

GC เชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อองค์กร การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีให้พนักงานรู้สึกมาทำงานเหมือนอยู่บ้านของตัวเอง มีความสุขในการทำงาน และมีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถได้เต็มที่ สนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเติบโตมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ เมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงานผลงานก็จะออกมาดีและทำให้พนักงานมีความรัก ความผูกพันกับองค์กร (Employee Engagement)

สวัสดิการบริษัทฯ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ลาพักผ่อนประจำปี
 • ลาวันเกิด
 • ลาเยี่ยมคลอด
 • โบนัส
 • งานเลี้ยงสังสรรค์
 • ท่องเที่ยว
 • ฝึกอบรมและพัฒนา