"เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ตอบโจทย์ดีที่สุด
ต่อความต้องการวัตถุดิบอุตสาหกรรม เพื่อความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน "

ติดต่อเรา

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
บางพลี สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2763 7999
แฟกซ์ : 0 2312 4880-1, 0 2763-7951-2
Email : info_gc@gc.co.th