Product-baner
ABOUT US
เกี่ยวกับเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

GC คว้าคะแนน CG “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

24 พฤศจิกายน 2563

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : Excellent CG Scoring) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมิน